O nama

Mi smo advokatska praksa sa tradicijom dužom od 20 godina, osnovana od strane advokata Miodraga Stojanovića 1996. godine. Zastupamo i branimo klijente na području cijele Bosna i Hercegovine, ali i na međunarodnom nivou. Ovu kancelariju čine ljudi po povjerenja, kojima je interes klijenata na prvom mjestu i čiji se kvalitet rada jasno manifestuje u vidu renomea koji nas prati.

Jednako smo predani i zastupanju fizičkih i pravnih lica u svim parničnim, vanparničnim i upravnim postupcima, dok veliki dio naše prakse predstavljaju i odbrane u krivičnim i prekršajnim postupcima pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini. Više o praksi i konkretnim rješenjima pronađite u odjeljcima namijenenim klijentima ili nas direktno kontaktirajte odmah.

Poruka osnivača

Dobrodošli na našu internet prezentaciju! Ovdje smo da vam ponudimo našu pomoć, da vam olakšamo poslovanje i obezbjedimo zaštitu vaših prava. Iz prikazanog iskustva i karakteristika naše prakse biće vam jasno da smo baš mi vaša advokatska kancelarija.

Upoznajte nas i budite slobodni da nas kontaktirate!

Advokat Miodrag Stojanović

Miodrag Stojanović, advokat

Usluge pravnim licima

Puna usluga zastupanja

Ugovorom o punom zastupanju sa našom praksom, mi ćemo u cjelosti preuzeti sve pravne poslove koje nastaju tokom osnivanja, poslovanja i gašenja vašeg pravnog lica, bilo da je to poslovni subjekat, udruženje, fondacije ili neki drugi oblik organizovanja. Prebacite Vaše pravne brige na nas, da možete da se koncertišete na vaše poslovanje!  

Naplata potraživanja

Imate potraživanja koja opterećuju vaše balanse?! Tu smo da vam pomognemo da ih naplatite i očistite svoje analitičke kartice tokisčnih potraživanja. Učinićemo sve u našoj moći da i pored loše likvidnosti privrede i sporog pravnog sistema, dođe do naplate vaših potraživanja.

Upravni postupci

Vašem privrednom društvu je potrebna dozvola? Potrebno je da pripremite dokmentaciju za tender ili da sačinite prigoro ili žalbu u tenderskom postupku? Prepustite to stručnjacima, kao i sve druge radnje u upravnom postupku koje bi vam oduzimale previše vremena.

Pogledajte neke usluge pravnim licima

Usluge fizičkim licima

Odbrana u krivičnom i prekršajnom postupku

Bilo da se protiv vaš vodi prekršajni postupak, bilo da je u pitanju krivični postupak za neka od najtežih djela iz oblasti organizovanog kriminala ili ratnih zločina, ovdje ćete naći branioce sa iskustvom pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Zastupanje u parnici i izvršenju

Vršimo profesionalno zastupanje u svim vidovima parničnih postupaka. Budite sigurni da je vaš imovinski, bračni, ili kakav drugi spor u pravim rukama. Učinićemo sve da dokažemo postojanje vaših prava i da dovedemo do izvršenja istih u izvršnom postupku.

Drugi postupci

Spremni smo da stupimo kao vaši punomoćnici u svaki upravni postupak ili spor, kao i da vas zastupamo u vanparničnim postupcima, kao što su ostavinski postupak, postupci i za promjenu ličnog imena i slično.

Pogledajte neke usluge fizičim licima

Želite da…

...da nas kontaktirate

...da upoznate tim i kontaktirate nekog direktno

Više od…

Parničnih predmeta
3000
Krivičnih predmeta
2000
Klijenata
1000
Godina rada
20

Naš tim

Najnovije vijesti

Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U REPUBLICI SRPSKOJ – nezvanični, prečišćeni tekst sa “Službenim Glasnikom RS” br. 18/17 –   I  OSNOVNE  ODREDBE   Član 1. Ovim zakonom utvrđuju se osnovna prava potrošača pri kupovini robe i usluga, zaštita bezbjednosti života i zdravlja potrošača, obaveza obavljanja trgovačke djelatnosti na pošten način, prodaja proizvoda i pružanje usluga, […]

Zakon o javnim nabavkama BiH

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH – nezvanični tekst, zaključno sa “Sl. Glasnik BiH” 39/14 –     DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, i to na način da se definišu prava, dužnosti, odgovornosti i […]

Krivični zakonik Republike Srpske

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE – nezvanični tekst, zaključno sa “Sl. Glasnik RS” 64/17 –    OPŠTI DIO GLAVA I OSNOVNE ODREDBE    Osnov i funkcija krivičnog zakonodavstva Republike Srpske Član 1. (1) Krivičnopravne odredbe sadržane u ovom zakoniku zasnivaju se na Ustavu Republike Srpske i opštepriznatim načelima i normama međunarodnog prava. (2) Osnovna funkcija krivičnog zakonodavstva […]