Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj

Posted Posted in zakoni RS

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U REPUBLICI SRPSKOJ – nezvanični, prečišćeni tekst sa “Službenim Glasnikom RS” br. 18/17 –   I  OSNOVNE  ODREDBE   Član 1. Ovim zakonom utvrđuju se osnovna prava potrošača pri kupovini robe i usluga, zaštita bezbjednosti života i zdravlja potrošača, obaveza obavljanja trgovačke djelatnosti na pošten način, prodaja proizvoda i pružanje usluga, […]

Zakon o javnim nabavkama BiH

Posted Posted in zakoni BIH

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH – nezvanični tekst, zaključno sa “Sl. Glasnik BiH” 39/14 –     DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, i to na način da se definišu prava, dužnosti, odgovornosti i […]

Krivični zakonik Republike Srpske

Posted Posted in zakoni RS

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE – nezvanični tekst, zaključno sa “Sl. Glasnik RS” 64/17 –    OPŠTI DIO GLAVA I OSNOVNE ODREDBE    Osnov i funkcija krivičnog zakonodavstva Republike Srpske Član 1. (1) Krivičnopravne odredbe sadržane u ovom zakoniku zasnivaju se na Ustavu Republike Srpske i opštepriznatim načelima i normama međunarodnog prava. (2) Osnovna funkcija krivičnog zakonodavstva […]