Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in blog, Uncategorized

ZAKON O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRPSKE       I     OSNOVNE ODREDBE     Član 1.   Ovim zakonom uređuje se postupak izvršenja kazne zatvora, dugotrajnog zatvora, lišenje slobode određene u prekršajnom postupku, mjere pritvora, novčane kazne, rada za opšte dobro na slobodi, mjera bezbjednosti, organizacija i rad ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, kao i […]

SUDSKA PRAKSA: Računi komunalnih preduzeća ne moraju se distribuirati putem „Pošta Srpske“ ad Banja Luka

Posted Leave a commentPosted in blog, Uncategorized

Računi komunalnih preduzeća ne moraju se distribuirati putem „Pošta Srpske“ ad Banja Luka.   Okružni sud u Bijeljini je u rješenju broj 80 1 Pr 003919 11 Pžp od 6.12.2011. godine konačno stavio tačku na rasprave u vezi sa primjenom novog Zakona o poštanskim uslugama RS, te izričito utvrdio da „niti jednom odredbom, Zakona BiH […]