Zakon o javnim nabavkama BiH

Posted Posted in zakoni BIH

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH – nezvanični tekst, zaključno sa “Sl. Glasnik BiH” 39/14 –     DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, i to na način da se definišu prava, dužnosti, odgovornosti i […]

Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni BIH

NAZAD DO BIBILOTEKE ZAKONA   PREČIŠĆENI, NEZVANIČNI TEKST (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13)   Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda održanoj 18. […]

Zakon o sudskim taksama u postupku pred sudom Bosne i Hercegovine

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni BIH

NAZAD DO BIBILOTEKE ZAKONA ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA U POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE -Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom BiH broj 39/03- I – OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom propisuju se sudske takse  (u daljem tekstu:  taksa)  u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) i način njihovog […]

Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka BiH

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni BIH

NAZAD DO BIBILOTEKE ZAKONA ZAKON O ZAŠTITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGROŽENIH SVJEDOKA -Nezvanični prečišćeni tekst zaklučno saSl. glasnikom BiH 55/05- GLAVA I OPŠTE ODREDBE Član 1. Svrha Zakona Ovim zakonom se uređuju mjere koje osiguravaju zaštitu svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka u krivičnim postupcima koje vodi Sud Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: […]

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni BIH

ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA -Prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom BiH broj 12/10- I – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet i primjena ovog zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera koje izrekne Sud Bosne i Hercegovine, kao i organizacija i rad […]