Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj

Posted Posted in zakoni RS

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U REPUBLICI SRPSKOJ – nezvanični, prečišćeni tekst sa “Službenim Glasnikom RS” br. 18/17 –   I  OSNOVNE  ODREDBE   Član 1. Ovim zakonom utvrđuju se osnovna prava potrošača pri kupovini robe i usluga, zaštita bezbjednosti života i zdravlja potrošača, obaveza obavljanja trgovačke djelatnosti na pošten način, prodaja proizvoda i pružanje usluga, […]

Krivični zakonik Republike Srpske

Posted Posted in zakoni RS

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE – nezvanični tekst, zaključno sa “Sl. Glasnik RS” 64/17 –    OPŠTI DIO GLAVA I OSNOVNE ODREDBE    Osnov i funkcija krivičnog zakonodavstva Republike Srpske Član 1. (1) Krivičnopravne odredbe sadržane u ovom zakoniku zasnivaju se na Ustavu Republike Srpske i opštepriznatim načelima i normama međunarodnog prava. (2) Osnovna funkcija krivičnog zakonodavstva […]

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju Republike Srpske

Posted Posted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O OBAVEZNIM OSIGURANjIMA U SAOBRAĆAJU -nezvaničan tekst- GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se obavezna osiguranja u saobraćaju u Republici Srpskoj. Vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju Član 2. Vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju u smislu ovog zakona su: 1) osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja, osim […]

Zakon o sudovima Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE -Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 37/12-     I     OSNOVNE ODREDBE Član 1.   Ovim zakonom uređuje se organizacija, nadležnost i funkcionisanje osnovnih sudova, okružnih sudova, okružnih privrednih sudova, Višeg privrednog suda i Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljem tekstu: Vrhovni sud).   Član 2.   Sudsku vlast […]

Porodični zakon Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

PORODIČNI ZAKON – Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom broj 63/14- PRVI DIO OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se porodično pravni odnosi između bračnih supružnika, roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staraoca i štićenika i odnosi između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici, te postupci nadležnih organa u vezi s porodičnim […]

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ – neslužbeni, prečišćeni tekstu sa “Sl. Glasnik RS”, br. 15/16 –     I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravila vanparničnog postupka na osnovu kojih nadležni registarski sudovi postupaju i odlučuju o upisu u sudski registar poslovnih subjekata, kao i drugih subjekata koji […]

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

  ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI -Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 108/13-     I      OSNOVNE ODREDBE   Član 1.   Ovim zakonom uređuje se zaštita od nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici (u daljem tekstu: nasilje u porodici), lica koja se u smislu ovog zakona smatraju članom porodice ili porodične zajednice, […]

Zakon o prekršajima Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE -Nezvaničan prečišćeni tekst zaklučno sa Sl. glasnikom 63/14- – GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se: pojam prekršaja, uslovi za propisivanje prekršaja i prekršajnih sankcija, prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija. Pojam prekršaja Član 2. (1) Prekršaji su protivpravna djela koja predstavljaju […]

Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

ZAKON O ZAŠTITI OD KLEVETE REPUBLIKE SRPSKE – Nezvaničan tekst zaključno sa izmjenama iz Sl. Gl. 37/01 –   OPŠTI DEO   Član 1. Ovim zakonom uređuju se prihvatljiva ograničenja slobode izražavanja u pogledu građanske odgovornosti za štetu nanesenu ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošenjem nečeg neistinitog i potvrđuje da: a) pravo na […]