Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRPSKE – Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 63/11 – I – OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se upravljanje bezbjednošću saobraćaja, osnivanje, rad i nadležnosti Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, iz rada strateških dokumenata, finansiranje i praćenje […]

Zakon o javnim putevima Republike Srpske (prečišćeni tekst)

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA – Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 89/13 –     I     OPŠTE ODREDBE   Član 1.   Ovim zakonom uređuje se pravni status upravljača puteva, način korišćenja javnih i nekategorisanih puteva; upravljanje, finansiranje, planiranje, izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita puteva; koncesije na javnim putevima; ostvarivanje javno-privatnog partnerstva i nadzor […]

Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

NAZAD DO BIBILOTEKE ZAKONA ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU – Nezvaničan prečišćen tekst  zaključno sa “Sl. Glasnikom RS” 66/18- Dio p r v i I – OSNOVNE ODREDBE Sadržaj zakona Član 1. (1) Ovim zakonom uređuje se postupak po kojem sudovi u Republici Srpskoj sprovode prinudno ostvarenje potraživanja na osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava (u daljem […]

Zakon o parničnom postupku Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

NAZAD DO BIBILOTEKE ZAKONA ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – Nezvaničan prečišćeni tekst zaključno sa izmjenama iz Sl.gl. 61/13 – Dio prvi OSNOVNE ODREDBE Glava I OSNOVNI PRINCIPI Član 1. Ovim zakonom određuju se pravila postupka na osnovu kojih osnovni sudovi, okružni sudovi, okružni privredni sudovi, Viši privredni sud i Vrhovni sud Republike Srpske raspravljaju i […]

Zakon o stečajnom postupku Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

NAZAD DO BIBILOTEKE ZAKONA ZAKON O STEČAJNOM POSTUPKU (prečišćeni tekst) I- OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona   Član 1. Ovim se zakonom uređuju: 1. uslovi za otvaranje stečajnog postupka, stečajni postupak, pravne posljedice njegovog otvaranja i sprovođenja; 2. reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana. Ciljevi stečajnog postupka Član 2. (1)     Stečajni postupak […]

Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

NAZAD DO BIBILOTEKE ZAKONA ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE – Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 66/18- DIO PRVI I OSNOVNE ODREDBE 1. Osnovna načela Primjena pravila krivičnog postupka Član 1. Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni da postupaju sudovi, javni tužilac i drugi učesnici u krivičnom postupku […]

Zakon o vanparničnom postupku Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

NAZAD DO BIBILOTEKE ZAKONA ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU – Nezvanični prečišćeni tekst zaklučno sa Sl. glasnikom 36/09 –   I – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (1)     Ovim zakonom utvrđuju se pravila vanparničnog postupka po kojima sudovi ili drugi organi postupaju i odlučuju o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravima i pravnim interesima koji se po […]