Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju Republike Srpske

Posted Posted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O OBAVEZNIM OSIGURANjIMA U SAOBRAĆAJU -nezvaničan tekst- GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se obavezna osiguranja u saobraćaju u Republici Srpskoj. Vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju Član 2. Vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju u smislu ovog zakona su: 1) osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja, osim […]

Zakon o sudovima Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE -Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 37/12-     I     OSNOVNE ODREDBE Član 1.   Ovim zakonom uređuje se organizacija, nadležnost i funkcionisanje osnovnih sudova, okružnih sudova, okružnih privrednih sudova, Višeg privrednog suda i Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljem tekstu: Vrhovni sud).   Član 2.   Sudsku vlast […]

Porodični zakon Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

PORODIČNI ZAKON – Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom broj 63/14- PRVI DIO OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se porodično pravni odnosi između bračnih supružnika, roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staraoca i štićenika i odnosi između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici, te postupci nadležnih organa u vezi s porodičnim […]

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ – neslužbeni, prečišćeni tekstu sa “Sl. Glasnik RS”, br. 15/16 –     I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravila vanparničnog postupka na osnovu kojih nadležni registarski sudovi postupaju i odlučuju o upisu u sudski registar poslovnih subjekata, kao i drugih subjekata koji […]

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

  ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI -Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 108/13-     I      OSNOVNE ODREDBE   Član 1.   Ovim zakonom uređuje se zaštita od nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici (u daljem tekstu: nasilje u porodici), lica koja se u smislu ovog zakona smatraju članom porodice ili porodične zajednice, […]

Zakon o prekršajima Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE -Nezvaničan prečišćeni tekst zaklučno sa Sl. glasnikom 63/14- – GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se: pojam prekršaja, uslovi za propisivanje prekršaja i prekršajnih sankcija, prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija. Pojam prekršaja Član 2. (1) Prekršaji su protivpravna djela koja predstavljaju […]

Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

  ZAKON  O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU -Nezvaničan prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 66/18-   PRVI DEO OSNOVNE ODREDBE Glava I OSNOVNA NAČELA   Važenje zakona   Član 1.   Po ovom zakonu dužni su da postupaju republički organ upravei, kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima pojedinca, […]

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O STVARNIM PRAVIMA – Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 95/11 – PRVI DIO Ι OSNOVNE ODREDBE Svojina i druga stvarna prava Član 1. (1) Ovim zakonom uređuje se sticanje, korišćenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava svojine, drugih stvarnih prava i državine. (2) Stvarna prava su: pravo svojine, pravo građenja, založno pravo, pravo […]