Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

ZAKON O NASLjEĐIVANjU  – nezvaničan prečišćeni tekst zaključno sa “Službenim Glasnikom RS” br. 91/16 –   I OSNOVNE ODREDBE Član 1.   Ovim zakonom uređuje se pitanje nasljeđivanja u Republici Srpskoj, krug zakonskih nasljednika, nasljeđivanje po osnovu testamenta, pitanje nasljedno-pravnih ugovora, trenutak prelaska zaostavštine na nasljednike i druga pitanja koja se tiču prava nasljeđivanja.   […]