Naš tim čine…

Miodrag Miodrag StojanovićStojanović rođen je 12.09.1956. godine u Bijeljini. U svom rodnom mjestu završio je Osnovnu školu i Gimnaziju „Filip Višnjić”. Pravni fakultet završi

o je u Beogradu u junu 1979 godine, sa 22 godine života. Nakon položenog pravosudnog ispita 1981. godine, biran je za sudiju tada Opštinskog suda u Bijeljini sa 24 godine starosti, što je do tada bio izbor najmlađeg sudije u istoriji BH pravosuđa. Prošao je u radu sve referate, vanparnični, parnični i najviše vremena proveo je radeći na krivičnom referatu.

U periodu 1985-1986. godina radio je jedno vrijeme kao predsjednik Opštinske komisije za komasaciju u Bijeljini, a u periodu od 1988 do 1990 godine vršio dužnost potpredsjednika i Predsjednika Izvršnog odbora Opštine Bijeljina. Na dužnosti sudije ostao je do 01.5.1996 godine, kada je odlučio da počne sa izazovom privatne prakse i otvorio je advokatsku kancelariju sa sjedištem u Bijeljini.Za petnaest godina advokatske prakse, zastupao je veliki broj predmeta iz različitih oblasti. Ipak, najviše vremena i rada obavio je u odbranama u preko 1000 krivičnih predmeta pred različitim sudovima širom bivše SFRJ.

Od 2002. godine angažovan je kao branilac pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu i to prvo kao branilac optuženog Dragana Jokića, a potom kao kobranilac u predmetu optuženog Ljubomira Borovčanina. Ovaj njegov angažman podrazumjevao je odsustvo iz kancelarije i boravak u Hagu u periodu od više od 4 godine, za koje vrijeme su mlađe kolege preuzele rad u kancelariji.

Specijalizovao se za rad na predmetima ratnih zločina. Sada je angažovan pred Sudom BiH u više predmeta kao branilac / Damjanović, Janković, Ostojić, Perić, Đurić i dr./
Jedan je od osnivača Helsinškog odbora za ljudska prava u RS gdje je aktivno radio sve do odlaska u Hag. Dugogodišnji je sportista OKK “Radnik“ iz Bijeljine, potom trener i predsjednik Kluba. Osnivač je „Fondacije porodice Stojanović“ koja svake godina najboljem učeniku Gimnazije „Filip Višnjić“ dodjeljuje godišnju novčanu nagradu. Jedan je od osnivača i najstarijih članova Rotari kluba „Bijeljina“. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Zoran Perić

Zoran Perić rođen je 5.8.1978. godine u Bijeljini gdje je i završio osnovnu školu, te Gimnaziju „Filip Višnjić“. Pravni fakultet je završio u Banjoj Luci. Za vrijeme studiranja je radio kao simultani prevodilac sa engleskog jezika za strane posmatrače u BiH, te je aktivno radio za NVO „Biro za ljudska prava“ i NVO „IFES“ u sklopu projekata u vezi sa promocijom ljudskih prava i implementacijom izbornih rezultata u BiH. Od 2003. godine je radio u preduzeću „Verano Motors“ na radnom mjestu IT manager-a u Bijeljini i Sarajevu. Studije završava 2004. godine, da bi potom 2005. godine obavljao volonterski-pripravnički staž u kancelariji advokata Miodraga Stojanovića i Osnovnom sudu u Bijeljini. Od početka 2006. godine je radio u preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ ad Bijeljina, gdje je bio zaposlen na poslovima Rukovodioca Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove, te organizovao rad preko 40 radnika i zastupao preduzeće u sporovima protiv pravnih i fizičkih lica na prostoru cijele BiH.

Od februara 2008. godine je zaposlen u kancelariji advokata Miodraga Stojanovića u Bijeljini, te je u tom periodu i položio pravosudni ispit. Po završetku pripravničke prakse u ovoj kancelariji započinje sa praksom kao advokat. U dosadašnjoj karijeri je postupao u više od 500 najrazličitijih građanskih i krivičnih predmeta, ali najviše afiniteta pokazuje prema građanskim i privrednim sporovima.

Naš tim čine i advokati Bojan Stojanović i Aleksandar Čokeša, advokatska priprevnica Zorica Radić i mnogi drugi spoljni saradnici.